Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

قصيدة للولي الصالح سيدي الحاج عيسى اللغواطي قالها في شان الصيادة مات رحمه الله سنة 1737 مسيحية:

 

هَدَّة

يَا جَـابَـرْ الْڤْـلُوبْ أَجْـبَـرْ مَنْ لَـهَّـانَـا
 

*

مَـلْـيَانْ غَـيْضْ ڤَـلْبِي مَـا رِيـتْ النُّـومْ

اللِّيـلْ وَاشْ طُـولُـه وَ الـنُّـومْ وْرَانَــا
 

*

حَـتَّـى انْ عَـادْ ذَنْـبْ السَّـرْحَانْ نْـجُومْ

لاَحْ السّْمَـاكْ الاَبْـيَضْ نَـفْـسِي وَلْـهَـانَا

*

مَـشَّـاطْ بَالْخْـلاَخَـلْ ڤَـلْـبِـي مَـڤْـسُومْ

حَـسْـرَاهْ يَا الْمْـزَهِّـي مَنْ كَـانْ مْـعَانَـا

*

الْعَـيْنْ طَـالْبَـتَـكْ وَ انْـتَ فَـى الْـحَـْومْ

زَغْـرَاتْ بَـالْخْـلاَخَـلْ صَـدّْ وُ خَـلاَّنَـا

*

دَنِّـيـتْ عَـوْدْتِـي كِـي شَـدُّوهْ الْـحَـوْمْ

عُـلْجَـة مْنَ الْعْـلُـوجْ تْـدَوَّحْ سَـكْرَانَـة
 

*

لَـبْـنَـاتْ عَـمّْـهَـا تَـشْـكِي بَـلْغَيْـمُومْ

لَـبْـنَاتْ عَـمّْـهَـا تَـشْـكِي بَـالسَّرْيَـانَة
 

*

مَـنْ ذِيـقْـتُه تْـعُودْ تْـسَامِي فَى الْبُـومْ

رِيـشُه الْخَـزّْ الاَخْـضَرْ وَ الرَّڤْـبَة خَانَـة

*

جَـلْـدْ النََّـمَـرْ فِي سَـرْوَالُـه مَـرْڤُـومْ

يْـلاَزَمْ الصّْـبَـرْ مَـنْ بِـهُـمْ دَوْنَـانَـا
 

*

حَـسْـرَاهْ وِينْ طِـيرِي مَـا جَـاشْ الْيُـومْ

نَـحُّـوا مْـهَامْـزِي وَ تْـمَـاڤِي عَـيَّـانَـا
 

*

تَـعْـبَـة الْـيُـومْ تَـعْـبَة يَا بُوكَـلْـتُومْ
 

جْـبِيـرْتِي ضْـيَـاڤَتْ بَالصَّـيْـدْ مْـلاَنَـة
 

*

وَ مْـهَامْـزِي عْـلَى لَـڤْـوْ الْيُـومْ الْيُـومْ

رَيّْـحَـتْ الْيُـومْ يُـومِينْ وُ ڤُـلْتْ أَخَـانَـا
 

*

عْـيِيـتْ غِـيـرْ رَاڤَـدْ رَايِـي مَـذْمُـومْ

أَيَّـا تْـرَانْ زَهْـوْ الْـخَـاطَـرْ صَـحْـوَانَا
 

*

نَـجْـبُـوا عْـلَى شْـفَرْهَا بَـصْدَرْ مَخْـتُومْ

رَڤَّـبْـتْ مْنَ الْڤْـرَارَة الاُخْـرَى عَـرْيَانَـة

*

بَـرْفَاڤْـتِي نْـجِـيـبُــوا  ذَاكْ الـدَّمْـدُومْ

مَـرَّة وُ نَـجَّـبْرُهَـا عُـلْجَـة سَـكْرَانَـة

*

فِي سْـرِيرْهَا تْْـنَـازَعْ كَـانَـتْ فَى النُّـومْ

مَـنْ هَمّْ سِـيـدْهَـا مَـسْكِيـنَة حَـيْرَانَـة
 

*

مَـا عَـنْدْهَـا خْـبَـرْ فِي ذَاكْ الْـعَكْـرُومْ

انْـصَـبْ مَنْ سْـمَاهْ اسْـرَعْ دَڤْ الزَّانَـة

*

صَـرْيَـاكْ فَى السّْمَـا ڤَـسَّـامْ الْحَـلْجُـومْ

مَـزَّقْ ثْـيَـابْـهَـا وَ طْـلاَهَـا ڤَـطْـرَانَ
 

*

وَكْـرْ الْحْـبَـارْ عَـادْ مْـعَالَـمْ مَـرْسُـومْ

فْرَاشْ

عُـلْجَـة مْـيَسّْـرَة كَـلْمَتْـهَا مَـطَّرْجْـمَة

*

فَى الْڤُـورْنَـة تْنَـازَعْ مْـنَ الْهَـمّْ الْهَـمّْ

بُـوهَا مْـلِيـكْ لَـبْسَـتْ لَـبْسَـة  مْـخَتْمَة

*

مْـتَــوّْجَـة بْــتَـاجْ وُ دَارَتْ مَـعْـلَـمْ

خْـطِيبْـهَا يْـرَسَّـلْ سَـاكَنْ كَـبْـدْ السّْـمَا

*

بَـانِـي خْـبَـاهْ لاَمّْ شْـلِـيـلْ مْـرَڤَّـمْ

يَا مَـنْ دْرَى تْـفَـارَڤْ الاَرْضْ الْمُـهَـمَّـة

*

يَـا مَـنْ دْرَى يْـخَلَّـطْـهَا بَـعْـصَـى دَمْ

هَدَّة

يْـلِيـقْ فَـى الْعْـنَـاڤَـرْ ثَـمَّ مَـشْتَـانَـا

*

طْـيُـورْ يَـرْعْـدُوا وَانَا فِـي كَـمْـكُـومْ

مَـا كَـانْ غِـيـرْ طِـيـرِي وَانَـا وَانَـا

*

أَنَـا عْـڤِيـدْكُـمْ ءَا رَيَّــاسْ الْــقُــومْ
 

عَـڤْـدْ الْغْـبِينْ يَقْفَـزْ وَ النَّـجْـعْ يْـرَانَـا

*

عَـشَّـى حْـمَـادْتُـه وُ عَـامُـه مَـفْهُـومْ

دُخَّـانْ قَـنْـدْلِـي وَ الْجْـبِيـرَة مَـلْيَـانَـة

*

وَ دْوَايْـتُـه كْـبِيـرَة ڤَـلْـبِي مَـهْـمُـومْ

مَـرَّة وَ نَـشَّـعْـلُه بْـجَـمْـرَة فَـرْنَـانَـة

*

وَ يْـبَـانْ فَى السّْـمَـا كَالنَّجْـعْ الْمَحْـزُومْ

تَمَّتْ

هذا الذي وجدت