Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

قصيدة للسيد محمد بن الخير اصله من ناحية البيّض عمالة وهران قالها لما كان منفيا بجزيرة الكرص و لما تم هذه القصيدة اطلقته الدولة الفرنساوية جزاها الله خيرا :

سَـلاَّكْ الْمَـغْـبُـونْ مَـنْ أَرْضْ الْـقِـفَـارْ

*

قَـادَرْ كُـلْ غْـرِيـبْ لَـبْـلاَدُه تَـدِّيـهْ

فَرَّجْ يَا رَبِّي عْلَى مَنْ ذَاقَتْ بِهْ

سَـلَّكْـنِي مَـنْ بِينْ سَـدْ وُ صَـدْ حْـجَارْ

*

يْـشُـوفْ الْمَـغْـبُونْ لَـكَـانْ بْـعَيْـنِيـهْ

سَـلَّكْنِي مَنْ ضِيقْ الاَعْـرَى مْـنَ التَّـزْيَارْ

*

قَـادَرْ تَـبْـنِـي الرِّيـحْ وَ الْكَـافْ تْوَطِّـيهْ

سَـلَّكْـتْ ابْـرَاهِـيمْ مَنْ لَـهْفَـاتْ النَّـارْ

*

بَــرْدًا وَ سَـلاَمْ حَـاجَـة مَـا تَــاذِِيـهْ

رَزْقََـكْ وَ امْـرَكْ مَا عْلَمْـنَا لِيهْ اخْـبَـارْ

*

قَـادَرْ تَـفْنِي الْحَـيّْ وَ الْمَـيَّـتْ تَـحْيِِيـهْ

الْعَـبْدْ الضَّـعِيفْ مَـا طَـايَڤْ لَـضْـرَارْ

*

هَـمّْ الْحَـبْـسْ وُ زَادْ هَـمّْ الضُّـرّْ عْـلِيـهْ

الـطَّـيَّـبْ لَـلـنَّـاسْ لِـيَ رَاهْ مْـرَارْ

*

الشَّـكْـوَة لَـلِّي خْـلَـقْـنِي لاَ غَـيْـرِيـهْ

تْــعَــزّْ الْـمَـذْلُـولْ وَ تْـذَلْ الْـڤُـدَّارْ

*

وَ تْـنَـزَّلْ مَنْ كَـانْ مَـرْفُـوعْ بْـجَنْحِـيهْ

قَـوِيٌّ وَ مَـتِــيـنْ شَـبَّـابْ الِّـي بَـارْ

*

رَزْقِـي وَ الْمَـكْـتُوبْ وَ الْقُـدْرَة بِيـدِيـهْ

سَـلَّكْـنِي مَنْ بِينْ الاَقْـرَاسْ وُ الاَشْـفَـارْ

*

تَـاتِـنـي بَـشْـبُـوبْ عَـزّْ الاَّ نَـدْرِيـهْ

سَـهَّـلِّـي يَا خَـالْـقِـي فِـيمَا نَـخْـتَارْ

*

حَـبْـسْ الْغُـرْبَة لاَ تْـخَـلِّي وَاحَـدْ فِـيهْ

أَهْـلْ الْخِـيرْ بْـلاَ جْـمِيلْ وُ لاَ تَـفْخَـارْ

*

كِـي وَلْـدْ ابْـرَاهِـيـمْ مُـحَمَّـدْ نَـجِّيـهْ

رَضِّـي عَـنُّه بُـوهْ بَـنْ عَـبْدْ الْجَـبَّـارْ

*

بَـاوْلاَدُه وَ جْـمَاعْـتُـه رَبِّـي لَـقِّـيـهْ

سَـهَّـلِّي يَـا خَـالْقِـي فِـيمَـا نَـخْـتَارْ

*

ڤَـلْبِي يَـبْغِي غِـيرْ مْـنَ الْبَـيَّضْ وَ لْـهِيهْ

نَـتْـنَـزَّهْ فِـي صَـحْـرَةْ بْـلاَدْ الْقِـفَـارْ

*

نْـشُـوفْ اسْـيَـادِي اهْـلْ النِّـيفْ مُّـالِيهْ

مَـنْ عَـنْـدْ الْمَحْـبُوبْ مَا جَـانِي بَـشَّارْ

*

عَـجَّـلْ يَـا رَبِّي يْجِـينِي وَ الاَّ نْـجِـيـهْ

مُـولَـى سَـبْعْ ڤْـبَابْ مَـرْكَاحْ الزَّيَّـارْ

*

مُـولَـى السَّـرّْ الظَّـاهَـرْ عْـلِيَ رَضِّـيهْ

مَـا بِـيَّـاشْ الْحَـبْـسْ بِيَ عَـيْبْ وُ عَـارْ

*

وَ يْـڤُـولُـوا هَـذَا بْـسِيـدُه وَ سْـمَحْ فِـيهْ

مُـحَمَّـدْ بَالْخَـيْـرْ عَـبْـدْ بْـلاَ تَـحْـرَارْ

*

نَـحْسَـبْ سِـيـدْ الشِّـيـخْ لِيَ وَانَـا لِـيهْ

يَا حَـسْـرَاه رْفَـاڤْـتِي وَ حْـنَـا هُـجَّـارْ

*

وَثْـرَنْ دُرْكْ النَّـاسْ غِـيـرْ أَنَـا نَـبْـغِيهْ

يَا حَـسْـرَاهْ عْـلَـى سْـمَاحَـتِي الاَحْـرَارْ

*

يُـومْ انْ غَـابْ رْفِيڤْـهُمْ مَا حَـارُوا فِـيـهْ

يَا حَـسْـرَاهْ عْـلَـى مْـلاَعَبْ فِي الاَڤْـوَارْ

*

مَـشْلِيَـة مَـنَّـا وُ مَـشْـلِـيَـة مَـلْهِيـهْ

نَـبَّاشِيـنْ الْخَـيْـلْ بَـشْـبُورْ التَّـسْـطَارْ

*

وَ لْـبَـاسْ الْهَـمَّـة الْمَـجْـبُودْ يْـوَاتِـيهْ

يَا حَـسْـرَاهْ عْـلَى نْـڤَـارْ ڤْـبَـالْ نْـڤَارْ

*

كَـذَا مَنْ قَـبْـطَـانْ بَـعْـلاَمُـه طَـوِيـهْ

يَا حَـسْـرَاهْ مْـنِيـنْ كَانْ الشَّـطْ عْـبَـارْ

*

الْمَـغْـلُوبْ يْـفُـوتْ حَـقَّـهْ وَ يْـخَـلِّيـهْ

يَا حَـسْـرَاهْ مْـنِيـنْ سَـلْسَـلْـنَا الْڤُـدَّارْ

*

كَـانْ الْعَـزّْ الاَّ مْـنَ الْبَـيَّـضْ وَ لْـهِيـهْ

يْـجِي يُـومْ حْـلُـو وُ يُـومْ ڤْـبَالُـه حَـارْ

*

وَ يْـجِي يُـومْ عْـدُو وُ الاَخُـرْ نَـزْهُوا فِيهْ

أَمْـرَ الله قْـرِيـبْ وَ يْـدُورْ الْمَـشْــوَارْ

*

رَبِّـي قَـالْ الظَّـانَّـهْ عَـبْـدِي نُـوفِـيـهْ

نَـتَّـنُـوا الاَيَّـامْ وَ الْـفَـلْـكْ إِذَا دَارْ

*

بِـيـنْ الْكَـافْ وُ نُـونْ شَانْ الله يَقْـضِيـهْ

نَـرْجُـوا نَـوْبَتْنَـا وُ تَـتْبَـدَّلْ الاَسْـعَـارْ
 

*

بْــجَـاهْ الرَّسُــولْ مُــحَـمَّـدْ نَـبِيـهْ

بْـجَـاهْ الرَّسُـولْ وَ اصْـحَـابُـه الاَبْـرَارْ

*

بُـوبَـكْـرْ الصِّـدِّيـقْ وَ الْمُـصَـدَّقْ بِـهْ

فَى السَّـابَـقْ رَانِي رْمِـيـتْ عْـلِيهْ الْعَـارْ

*

نَـسْـتَنَّى فَى الْجَـارْ الاَيْـمَـنْ نْـسَامِيـهْ

أَغْـفَـرْ يَـا غَـفَّـارْ لاُمَّـةْ الْمُـخْـتَـارْ
 

*

الْـعَـبْـدْ إِذَا تَـابْ تَـابْ الله عْـلِـيـهْ

سَـلَّكْـنَا مَـنْ هَـوْلْ ذِيـكْ وُ هَـذَا الـدَّارْ
 

*

فِيَ ذَنْـبْ كْـثِـيـرْ يَـاسَـرْ مَا نَحْـصِيـهْ

يَـا حَـلِيـمْ وُ يَـا كْـرِيـمْ وُ يَـا سَـتَّـارْ
 

*

أَسْـتُـرْ عَـيْبِي مَـا عْـلَـمْ حَـدّْ نْـوَرِّيهْ

أَغْـفَـرْ يَا غَـفَّـارْ لَـجْمِيـعْ الْحُـضَّـارْ

*

لَـلـنَّـاظَـمْ الاَشْـعَـارْ وَ لِـوَالِـدِيـهْ

تَمَّتْ