Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

قصيدة للسيد الكلاعي من اولاد سيدي دَحُّ ناحية ام العساكر مات رحمه الله هذه نحو العشرين سنة :

كَانْ انْتُـمَا زَيَّارْ لَلشَّرِيـفْ الْقُـطْبْ الرَّبَّـانِي

*

بَسْلاَمِي عِيدُوهْ يَا اصْـحَابْنَا لَمْغِيثْ الْخُطَّارْ

ڤُـولُوا لُه إِذَا نْسِيتْنِي ذَا الشِّي عَيْـبْ وُ عَارْ

ڤُـولُوا لُه عَيْبْ عْلَى الِّي اهْدَى تَلْمِيذُه بَـرَّانِي

*

مَجْـهُولْ النَّسَبْ مَا يْكُونْ لُه فَي الدَّنْـيَا نَعَّارْ

أَقْبَـلْنِي كِيـمَا كُـنْتْ لاَ تْـشَفِّي فِيَ عَـدْيَانِي

*

وَ لُو فَعْـلِي مَذْمُومْ تَسَّـتْرُه سَرًّا وَ جْـهَارْ

هِبَـة بْلاَ تَعْوِيضْ خُذْهَا وَ اقْبَلْهَا وَ ارْضَـانِي

*

مَسْتَدْرَكْ بَالشَّرُوعْ كَافَّة فَى الذَّاتْ وُ الاَبْصَارْ

مَانِي طَايَڤْ وَ غْنِيتْ زَعْمْ دَسِّيتْ كَسْبْ الْفَانِي

*

مَا نَكْسَبْ هَنْتُه لِيكْ حَاضَرْ وَ الْغَايَبْ حُوزْ اخْتَارْ

مَا عَـنْدِي مَثْلَكْ سِيدْ يَا قْوِيدَرْ غَـوْثْ الشَّنْڤَانِي

*

أَنْـتَ نَدْهَة لَلِّي يْكُونْ غَارَقْ وَسْطْ الْبِحَـارْ

بِكْ سْـفَايَنْ غَرْقُوا وُ بِكْ سَلْكُوا بَاذْنْ الْفُوڤَـانِي

*

دَعَّوْتَـكْ مُسْتَجَابَة عَنْدْ رَبِّي كِـيمَا تَخْـتَارْ

سُلْطَانْ وُ قُطْبْ وُ غَوْثْ كَامْلَة فِي جُمْلَةْ الاَرْكَانِ

*

تَتْصَرَّفْ كِي حَبِّيتْ فَى الْعْمَارَة وْ أَرْضْ الْقِفَارْ

تَحْـتْ اقْدَامَكْ خَضْعُوا مُلُوكْ لُكْتَنْ سَرَّكْ رَبَّانِي

*

شَلَّى مَنْ الْعُلاَمَة عْلَى خْصَالَكْ جَعْلُوا الاَسْفَارْ

نَطْـلُبْ مَنَّكْ تَقْضِي مْئَارْبِي يَا سِيدِي بَرْكَـانِي

*

هَذِي مُدَّة وَانَا الاَّ نْـرَاعِي تَهْـدَفْ الاَخْـبَارْ

لَحَّڤْ رْحِيلِي مْنَ الْعْڤَابْ نَصْبَحْ فَى التَّرْسَة بَانِي

*

وَ يْڤُولُوا سِيـدُه دَارْ فِيهْ خَصْـلَة جَابُه لَلدَّارْ

أََحْفَظْنِي يَا سِيدِي وَ الذْرَارِي وَ اهْلِي وَ اخْوَانِي

*

وَ اهْـلْ الْمَـحَبَّة وَ جْـمِيعْ الِّي حُـضَّـارْ

بَالْكَـلاَعِي مَرْغُوبْ فِيكْ وَانْتَ فِي وَعْدُه غَانِي

*

أَشْ يْـرَضِّـي جَـلُّولْ فِي هْوَايَ رَجَلْ نَقَّارْ

تَمَّتْ