Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

و له ايضا رحمه الله قصيدة قالها لڤندوز له سمع به شكر رجلا بخيلا لا يستحق الشكر فانظر ايه القاري ما فيها من الفصاحة و البلاغة مع ان قايلها أمي لا يعرف كتابة :

 

عْـلاَشْ يَـا الْڤَـنْـدُوزْ نَـفْسَـكْ مْهَـوَّلْـهَا

*

وُ تَشْكُـرْ فَى الِّـي يْـكُونْ مَـا يَـسْـوَاشْ

ارْتَفْدَتْ الصّْيَبْ مَا بْقَى الاَّ الطَّوَّاشْ

النَّـاسْ تَـشْكُـرْ أَهْـلْ الْخْـصَايَـلْ مُّـالِيهَا

*

مُـحَالْ حَـاجَةْ الْعَـيْبْ مَا يْـدِيـرُوهَـاشْ

اوْلاَدْ الْأَصْـلْ وَ لُـو الْحَـالْ يَـبْـقَى بِهَا

*

بَـمْيَـة مْـحَبَّـةْ ڤْـبِيـلْ مَـا يْبِيعُـوهَاشْ

وَ الْمَـلْحْ مَا يْـدَوَّدْشِي غِيـرْ حُـطْ الْوَلْـهُة

*

حَرّْ الصّْـمَايَـمْ وُ فِيـهْ مَا زْغَـدْ مَا بَـاشْ

وَ طْبِـيعَةْ السَّـخِي لاَ تْـڤُولْ يَنْـقُصْ مَنْـهَا

*

وَ لُـو يَـنْفْقَـرْ بَالْفَـقْـرْ مَـا يَـعْبَـاشْ

وَ ارْوَاحْ لِـِيدْ ڤَـانْـڤَة إِذَا طْـغَى وَ وْشَـمْهَا

*

كْحَـالْ لِيـدْ غَـطَّى اوْشَـامْهَا مَا جَـاشْ

ڤَـرْضَة مَنْ الْهْـدَمْ غِيـرْ جَـرَّبْ وُ صُوبَنْهَا

*

وَ لُو تْـجِيبْ رَطْـلِينْ مَا تْـمَرَّڤْـهَـاشْ

ذَاكْ الْحْـمُـومْ مَنْ شَـاوْ حَـالْ سَـابَغْ فِيهَـا

*

وَ لُو تْـظَـلْ غَسَّـالْ فِيـهْ مَـا يُـغْدَاشْ

الْحُـرّْ حُـرّْ وَ لُـو شْـوَارْبُـه ڤَـالَـبْـهَـا

*

وَ الْعَـبْدْ عَبْـدْ لُو كَانْ لَبَّسْـتُه مْنَ الشَّـاشْ

الْكَـلْبْ كَـلْبْ وَ لُـو مْـضَايَـڤْ مْـڤَـدَّلْهَا

*

وَ الصَّيْدْ صَيْـدْ لُو كَانْ شِيعْـتُه مَا كَـانْشْ

الْعَـوْدْ عَـوْدْ مُـولاَهْ بِهْ ڤَـلْـبُـه يَـزْهَـى

*

أَصْلْ الْحْـمَارْ مَا فِيـهْ سْبَـڤْ لاَ تَحْـمَاشْ

الْبَـطْـلْ شِـيعْـتُه مَا يْـتَلَّـفْ خْـصَايَـلْهَا

*

وُ أَصْـلْ الذَّلِيـلْ مَـذْلُولْ لُو يْوَلِّي بَـاشْ

وُ أَصْـلْ الدّْيَـارْ بَالْجِـيرْ وَ الْحْجَـرْ تَبْنـِيهَا

*

زَبْـدْ الْبْـحُـورْ مَا ابْـتْـنَاوْ بِهْ احْـوَاشْ

خَيْمَـةْ الْبْـخِيلْ فَى النَّـاسْ حَدّْ مَا يَڤْصُـدْهَا

*

وَ لُو مْـنَ الذَّهَبْ دَايَـرْ غْـطَى وَ فْـرَاشْْ

كِي حْـلِيبْ الْحْمَارَة مَا يْعَـيَّشْ غِيـرْ ابْـنْهَا

*

مَا رَابْ مَا امْتْخَضْ مَا انْدَارْ بِهْ مْعَاشْ

وَ الِّي فْـطِينْ كِي ڤُـلْتْ كَلْمْـتَـكْ يَـفْهَـمْهَا

*

وَ لُو تْـكُونْ مَعْـنَة عْـلِيهْ مَا تَـخْـفَاشْ

وَ الِّي غْـشِيمْ لُو كَـانْ ڤُـدَّامَـهْ تْفَـسَّـرْهَا

*

وَ تْخَـاصْـمُه عْلِيـهَا وُ مَا يْدَخَّـرْهَـاشْ

تَمَّتْ