Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

 

كتب كراسك، 2007، ص.114-118، ردمك 3-26-813-9961-978 | نص كامل


 

 

 

أحمد أمين دلاي

 
 
 
 
 

و له ايضا رحمه الله تعالى :

هَدَّة

يَا ذَا الْمَـرْوْ الِّـي دِيـمَا مْـغَـيَّـمْ صَحْوَكْ

*

سْـأَلْـتَـكْ بَـاللَّهْ مْـنَـاشْ لِـيَ عِـيـدْ

أَصْـغَـى لِيَ وَ احْـكِي وَاشْـتَى مَقْصُـودَكْ

*

خَـبَّـرْنِي بَالضُّـرّْ الصَّـايْـدَكْ يَـا زَيْـدْ

تَـبْـنِي وَ تْـهَـدَّمْ فِـيمَا عْـلَى بُـنْـيَانَكْ

*

حَـرْكَـكْ مُنْتَقَـضْ مَا هُـوشْ فَـعْلْ حْمِيدْ

وَسْـطَ الْيَـمّْ الْـغَامَـقْ مَـايْجِينْ سْـفُونَـكْ

*

مَـا قَـاصَـدْ مَـرْصَـة تَجْـلِي ارْيَاحْ الْمِيدْ

مْـيَـاهْ اللُّـجَـاجْ غْـبِيطْ فِـيهَا سَـيْـرَكْ

*

تَـجْـبَـى كُـلْ نْـهَـارْ عْـلَى اقْلِيمْ جْـدِيدْ

مُقْـتَحَـمْ ذَا الْمْـشَـقَّـة قْـلاَعْ ارْيَـاحَـكْ

*

بِـينْ امْـوَاجْ الْـمُوبِـقَـاتْ عَـيْـشْ كْدِيدْ

خَـايَـضْ فَـى الْأُمُورْ الصَّاعْـبَاتْ بْذَهْنَـكْ

*

أَنْـظُـرْ لَلْـقَـصَّـة بَالشَّـدّْ وَ الـتَّـرْدِيـدْ

دَايَـمْ فِي حَـرْكْ الْفَتْـنَة مْـعَ خُصْـمَانَـكْ

*

مَا قَـرَّبْـتْ افْـرَاجْ وُ لاَ حْـصَلْـتْ بْلِـيدْ

فْرَاشْ

أَسْأَلْـتَـكْ بَاللَّهْ ارْجَـى * وُ عِيـدْ الْحَـاجَة

*

خَـبَّـرْنِـي بَالِّي تَـلْـجَى * عْـلِـيهْ مْنِينْ

هَارَجْ ذَا الْهَـرْجَة * وَ سْفَايْـنَـكْ مَـوَّاجَـة

*

غَـيْـمَكْ مَا يَتْفَاجَى * طَالْ بِـكْ سْـنِينْ

احْـوَالَكْ مَهْـرُوجَة * بَالْغَضْـبْ وَ الرّْوَاجَة

*

نَـبَّـأْنِي تَـنْـجَى * مُـدَّة مْـنَ الْأَمْـرِيـنْ

بَـاقِـي تَتْـلَجَّى * لَطْـبِيبْ ضُـرَّكْ مَـا جَا

*

ذَاكْ ظْـفَـرْ بَالْمَهْـجَة * حَـاطْ بَـالْجْـبِينْ

قُـمْ لِيلَـكْ سَـجَى * صَهْـرَانْ وَقْـتْ الدُّجَى

*

وَ اذْعَـنْ فَـى الْمَلْـجَا * لَلَّهْ يَـا مَسْـكِـينْ

أَسْعَـفْـنِي تَـنْجَى * مَنْ ذِيقْ هَـذَا الْهَـرْجَة

*

وَ تْـنَـالْ مْـزَاجَـة * وَ مْسَاعْدَة فَى الدِّينْ

هَدَّة

اجْـتْـهَدْ فِي ذُو الاَوْقَاتْ و ابْـذَلْ جَـهْـدَكْ

*

وَ اعْـتْـزَلْ مْـنَ الْخَـلْـقْ تْنَالْ سَرّْ مْجِيدْ

تَـبْـلَغْ بَالْمَقْـصُـودْ إِذَا تْـخَـلَّصْ أَمْـرَكْ

*

هَـذَا نُـصْـحِي وَ اللَّهْ رَاهْ شْـهِـيـدْ

وِاذَا كَـانْ مْـنَ الـدَّنْـيَا مْـخَـبَّلْ غَـزْلَكْ

*

الـنَّفْـسْ ذْيَـاقَـتْ وَلاَّ الْوَقْـتْ شْـدِيـدْ

أَصْبُـرْ وَ اكْـضَمْ مَـاكْ أَلاَّ انْـتَ نَكْـرَاتَكْ

*

مَـاذَا خَـانَـتْ يَا مَـغْـرُورْ مَـنْ جَـوِيدْ

عَيْطَى نَاسْ لْصُوصَة عَـافْـرُوهَا قَـبْـلَـكْ

*

طَـالُوا مَا ڤَاسَـاوْ وُ سَـلّـمُوا يَا سِـيـدْ

كَـانَـكْ مَـتْـغَـشَّمْ بَاحْـوَالْـهَا نْـخَـبّْرَكْ

*

نَـعْمَـتْـهَا زَايَـلْ وَ افْـرَاحْـهَا تَـنْـكِيدْ

إِذَا عَـطْـفَـتْ يَـا فَـتَى وُ حَـسْـبُوهَا لَكْ

*

الدَّنْـيَـا الْـغَـرَّارَة مَـا دَامَـتْ لْسَـاعِـيدْ

ذَاتْ الدّْسَايَـسْ لِـهَـا اعْـوَانْ تْـشَـابَـكْ

*

تَصْـحَـبْ وُ تَـفْـرَقْ مَـا نَـاوْيَـة تَـابِيدْ

سِيَـمَا ذَا الْـوَقْتْ اقْـرَا مْـعَـاهْ حْـسَـابَكْ

*

نَـاسُـه فَى الـظَّـلْـمَة وَ دْعَـاهُمْ الْوَعِـيدْ

خَـايَـفْ تَـزَّلْزَلْ يَـا طَـالَـبْ احْذَرْ بَالَكْ

*

لاَ تَـسْـقُـطْ بَـغْـتَة فِي بِيـرْ مَاهْ رْكِـيدْ

فْرَاشْ

اسْـأَلْـتَكْ يَا كَـيَّسْ * عِـيدْلِي و تْـرَبَّـصْ

*

بَاحْـدِيثَـكْ قََصَّصْ * مَا صَـايْدَكْ مَنْ جُـورْ

حَـالَكْ مَـدَّرْوَسْ * بَـاقِي تْـزِيدْ وُ تَـنْقُصْ

*

صَحْـوَكْ مَـتْلَـبَّسْ * بَمْـشَاجْرَة وَ كْـدُورْ

أَيْـنَ الْبَـايَـسْ * بْـقِيـتْ مَـنُّـه دَايَـسْ

*

وَ ضْـمِـيرَكْ نَاغَـصْ * تَـعْتَـارِيهْ أُمُـورْ

 

قَـالْ اسْـمَعْ يَا فَاحَصْ * فِي كْـلاَمْ مْهَـوَّسْ

*

نَحْـكِي لَـكْ وُ قََـيَّـسْ * الاَّ بْـتَـهَـوُّورْ

بَالْمَـعْقُـولْ اقْـتَبَسْ * فِي كْلاَمَكْ وَ رْيَـصْ

*

وَ تْـكَلَّـمْ بَالْقُـصْطَاسْ * لاَ بْقَـوْلْ الـزُّورْ

مَنْ وَطْنَـكْ ءَايَـسْ * مَجْلُوبْ جِيتْ تْحَـوَّسْ

*

وَ لْـفِيتْ مْجَالَـسْ * مَـا يُوجْـدُوا بَثْـغُورْ

أَهْـلْ حْصُـنْ تَسَّايَسْ * عَڤْـدْهُمْ يَـا فَارَسْ

*

يَا مَـنْ تَدَّحَّـسْ * بَاحْمَـاقْـتَـكْ مَشْـهُورْ

الدَّهْـرْ الْمُنْعَـكَسْ * خَانْـهُمْ جَـا نَاحَـسْ

*

هَيَّـجْ بُوخَـامَسْ * وَ اصْغَـاتْ لِيهْ نْمُـورْ

رَانِي مَتْـهَوَّسْ * مَفْـتُـونْ عَقْـلِي غَايَـسْ

*

نَـرْجَى مَتْقَـيْدَسْ * يَحْـكِي كْـلاَمْ فْخُـورْ

يَـمْزَحْ فِي تُونَـسْ * بَاخْصَايَلْ الاَّ تَنْـقُصْ

*

وَ الْجَـزَايَـرْ نَـقَّـصْ * شَـانْـهَا مَحْـڤُورْ

زَادْ الْهَـمّْ وُ رَوْدَسْ * قَـوْلْ ذَا الْمُسْتَجْـنَسْ

*

رَانِـي تَاعَـسْ * مَنْ مْلاَجْـتُه مَضْـرُورْ

زَادْ السَّقْمْ عْلِيَ مَا افْطْمَرْ بَمْدِيدْ

هَدَّة

مَـنْ يَزْعَـمْ بَـشْـمَـاتَـتْ خُوهْ بِهَـا يَهْلَكْ

*

وَ الدَّهْـرْ يْخَـرَّبْ تَحْـصَـانْ صُـورْ حْدِيدْ

لاَ تَسْـتَـبْطَى يَـا قَارِي عْـجَـبْ الْنَفْـسَكْ

*

مَـنْ طَـارْ نْـزَلْ وَ لُـو طَـالْ فِي التَّفْـيِِِِيدْ

لاَ تَـامَـنْ دَهْـرْ الْخْـذُوعْ كَانْ ضْحَكْ لَكْ

*

تَشْغَـابُـه يَـاتِـي بِمَـا ضْحَـكْ وَ يْـزِيـدْ

مَـيَّـزْ وَ اتْـنَـظَّرْ لَلنَّـازْلَـة حَكَّـمْـتَـكْ

*

اعْـدَلْ وَ افْـصَـلْ ذَا الْحُـجَّـة بْلاَ تَلْـدِيدْ

كِيـفْ سْـأَلْتْ عْـلَى حَالِي نْحَـبّْ نْسَـالَكْ

*

هَلْ يَـسْـتَـوِي الاَقْـلِيمِـينْ مِيـزْ فْـرِيدْ

أَ وِاحْـدَاهُـمَـا مَـفْضُـولْ نَـسْـمَعْ مَنَّـكْ

*

نْـسَـلَّمْ وَ لاَّ خَـصْـمِـي يْـطِيـعْ الْقَـيْدْ

 

مَا نَـكْرُوا لَـحْـسُـوسْ الْعَاقْـلِينْ امْثَـالَكْ

*

بِيـنْ الصَّـقْـرْ وُ فَـرْخْ الْهَـامْ فَـرْقْ بْعِيدْ

لُـو لاَ صُـولَـةْ مَـنْ هُوَ عْـدُو فِي دِيـنَكْ

*

وَطْـنْ الْـجَـزَايَـرْ مَا لُـه اقْـلِيـمْ لْـدِيدْ

وَ الـدَّفَـاتَـرْ مَـوْجُـودَة تْـقَيَّـدْ قَـوْلَـكْ

*

وَ تْـبَيَّـنْ مَـنْ هِي عَـالْـيَة فَى الْقَـيْدْ

كَـانَـتْ يَـا حَـسْرَاهْ نْـجُـوعْهَـا تَـدَّرَّكْ

*

مَـنْ صَـوْلَـتْهُمْ يَرْعَـدْ ذَا الْقْـلِيمْ رْعِـيدْ

ذَاتْ الشَّـوْكَـة بَـلْـدْ الْخِـيرْ سَـمّْ الْهَـالَكْ

*

مَنْ ذَاقُـه يَـضْجَـى وَ يْـنَـالْ بَـأْسْ شْدِيدْ

فْرَاشْ

يَا غَالَـطْ جَـدَّا * بَـخْـصِيمْ تَـخْـصَمْ لَدَّة

*

تَـنْـسَبْ سِيـڤْ لْمَجَرْدَة * عْـبَـرْ مِيثَـالْ

مَنْ خَـرْقْْ الْعَـادَة * يَضْـحَى الْبَرْني لَحْـدَة

*

الْغَـازَرْ فَى النَّـدَى * إِينْـهُ يُـقَـالْ

بَالْجُـودْ وُ نَـجْدَة * فَـرْسَـانْـهَا تَـتْعَـدَّى

*

وَ خْـصَالْ عْـدِيـدَة * يَـزْكَـاوْا بَالْكْـمَالْ

سِيـرَة مَڤْـدُودَة * لَـحْـسَـانْ وَ الْـمْـوَدَّة

*

يَـوْفُـوا بَـالْعُـهْـدَة * مَـا وَاعْـدُوا بَهْزَالْ

سَايَـلْـهُـمْ يُهْـدَى * مْـئَـارْبُـه بَزْيَـادَة

*

مَـنْـحَـاتْ مْـكَادَة * يَدْنَـاوْ فِـي الاَنْـدَالْ

فِـي زْمَانْ الشَّـدَّة * خَـصْلاَتْـهُمْ مَعْـدُودَة

*

وَ مْسَـاكَنْ مَڤْـصُـودَة * ضَيْـفْـهُمْ مَا زَالْ

بَـذْبَـايَـحْ تَتْـهَادَى * سَـاجْيَـة مَـعْتَـدَّة

*

وَ مْـوَايَـدْ مَـوْجُودَة * كُـلْ حَـالْ بْـحَالْ

بْـجَـايَـلْ قَصَّـادَة * تَـجْـلَـبْ الْإِيـفَـادَة

*

وَ ڤْـصَـبْ لَيَّـادَة * يَنْمُـوا الْڤَلـْبْ احْـوَالْ

أَهْلْ مْكَاسَبْ جُودَة * مَنْ خَيْـلْ وَ يْبَلْ سُـودَة

*

وَ حْـرَايَمْ تُـهْـدَى * لَـشْكَـارْهُمْ الاَبْـطَالْ

خَـوْدَاتْ حْـمَادَة * مَا رِيـتْـهُمْ فِي بَـلْـدَة

*

وَ ضْعَايَـنْ لاَ تُـفْـدَى * شَـايْـفَة بَمْـوَالْ

لَـبْـدَانْ رْهَـادَة * وَ خْدُودْ مَـثْـلْ الْـوَرْدَة

*

وَ عْـيُـونْ صْـرَادَة * مَـدَّاعْـجَـة تَـذْبَالْ

وَ كْوَاعَبْ لاَ تُـفْدَى * فِـي حْجَـابْ الْفَقْـدَة

*

لَـهْـلْـهَا مَـعْتَـدَّة * مَا تْـعِيـنْ حْـلاَلْ

وَ امْشَـايَـخْ مَجْـتَهْـدَة * فِي أَمْـرْ الْعِبَـادَة

*

وَ مْـهَايَعْ مَـرْشُـودَة * مَـا مْشَـاهَا ضَالْ

هَـذُوكْ الْوَكْـدَة * وَ الْغِـيـرْ لاَ يَسْتَـبْـدَى

*

مَـنْ يَـزْعَـمْ يَتْـلَـدَّى * قَـوْلُـه بَطَّـالْ

لَـيْتَـنِي نُغْـدَى * لَنْجُـوعْ ذِِيـكْ الْوَهْـدَة

*

فِي وَقْـتْ سْعَـادَة * مَا فِيـهْ شَـرْبْ خْبَـالْ

قَادَرْ يَجْمَعْهُمْ رَبِّي بْوَقْتْ سْعِيدْ

هَدَّة

تْـعُـودْ ايَّـامْ النَّـصْـرَة يْـدُورْ الْفَـلْـكْ

*

وَ يْـزُولْ اللَّـطْـخْ الِّـي لَـوَّثْ صْنَـادِيـدْ

تَسْتَعْـجَـبْ فِي خَلْصْ الثَّـارْ نَاسْ دْكَـادَكْ

*

وَ يْـبَـانْ مَجَبَّـانْ الضَّـيْـخْ وَ لاَّ الصَّـيْدْ

تَمَّتْ