Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

 

كتب كراسك، 2007، ص.109-113، ردمك 3-26-813-9961-978 | نص كامل


 

 

 

أحمد أمين دلاي

 
 
 
     

و له ايضا رحمه الله قصيدة قالها لما كان بمدينة تونس :

هَدَّة

يَا ذَا الْمَـرْوْ الْمَسْـتَنْـسِي مْـنِـيـنْ بْلاَدَكْ

*

شَـرْڤِـي وَلاَّ غَـرْبِـي رَيَّـضْ لِيَ عِيدْ

خَبَّرْنِي بَاحْوَالَكْ وَاشْ بِكْ نْكِيدْ

خَبَّـرْنِـي بَالضُّـرْ الِّي مْـنَـغَّـصْ قَـلْبَكْ

*

تْـرِيـدْ الـنُّـشْـرَة وَلاَّ دْوَاهْ بْـعِـيـدْ

خَـبَّـرْنِـي يَا ذَا الْمَسْـقُومْ عِيـدْ بْسَـرَّكْ

*

لاَ تَصْـمَـتْ لَلْغَيْـضْ وُ لاَ تْـكُونْ عْـنِـيدْ

اسْـعَـفْ الدَّنْـيَـا كِـمَا يْـذَرِّي رِيـحَـكْ

*

لاَ تَـقْـنُـطْ مَنْ حُـكْـمْ الْـوَاحَـدْ الْوْحِـيدْ

خَـبَّـرْنِـي وَ احْـكِي بَالِّـي مْبَـدَّلْ ذَاتَـكْ

*

تَـعْـسْ الـدَّنْـيَـا وَلاَّ الاَخْـرَة تْـرِيـدْ

كَانْ انْـتَ مَـنْ هَـمّْ الدِّيـنْ ضَايَـقْ حَالَكْ

*

تَـدَّاوَلْ الاَيَّـامْ يْـجِـيـكْ عَـامْ سْـعِـيدْ

وَلاَّ مْـنَ التُّـجَّـارْ عْـلِيكْ بَـايَـرْ سَـلْعَكْ

*

رَاعِـي لَفْـصَـالَكْ يَـاتِيـكْ صُـوڤْ نْفِـيذْ

وَلاَّ مَـنْ حُـكَّـامْ الْجُورْ غَـصْـبُـوا مَالَكْ

*

مَـنْ يَـعْـدَلْ بَـالْحَـقْ الله رَاهْ شْـهِـيـدْ

ولاَّ شَـارَبْ مَـنْ الاَمْـحَانْ مَـاتْ شْقِيـقَكْ

*

مَـنْ فَـقْـدُهْ رَاكْ تْـلاَوِي بْـقِيـتْ وْحِـيدْ

مَـا وَدَّرْتْ تْلِيـفَـة مَا مْـشَى لَـكْ رَزْقََـكْ

*

مَـاكْ مْخَـطِّي مَـا مَـرْمِـي عْلِيكْ حْدِيدْ

لاَ تَـكْـتَمْ عَنِّي هَـدْرَة تْضَـايَقْ صَـدْرَكْ

*

جَـاوَبْـنِـي لَلَّهْ تْـخِـيـلْ وَاشْ تْـرِيــدْ

حِيـنْ حَـشَّمْـتُ بَـالْمُـولَى هْـدَاهْ الْمَالَكْ

*

وَاجَـبْـنِي بَـوْجَـابْ الْغَـيْـضْ وَ التََّنْكِيدْ

قَـالْ انْـتْ يَـا ذَا الْمَهْـبُولْ وَاشْ سْوَالَـكْ

*

خَـلِّـنِـي فِي حَـالِي مَـنْ بْـلاَكْ بْـعِيـدْ

 

وَاشْ دْعَـاكْ لْـمَـا بِـيَ الاَّ نَـهَّـلْكَـكْ

*

قَـلْـبِـي فَـانِي مَنْ الاَمْـحَانْ وَاشْ نْـزِيدْ

مَـنْ فُـرْڤَةْ وَطْـنِي رَانِي حْـزِينْ مْهَلَّـكْ

*

مَـتْخَـوَّضْ مَـايَ مَـا فَـادْ فِيـهْ جْحِـيدْ

رَاوَدْتُـه بَالْمُـولَـى مْـنِيـنْ هُـمَا نَاسَـكْ

*

مْـنِيـنْ اوْطَـانَـكْ وَ مْنِينْ عَرْشَـكْ عِـيدْ

قَالْ اوْطَانِي مْنَ الْبَهْجَة اسْمَعْ نَحْكِي لَكْ

*

هَـذَاكْ اقْـلِيمِي وَ الْـعَـرْشْ نَـجْـعْ فْـرِيدْ

وَكْـرِي سُلْـطَانْ الْـوِيـدَانْ ثَمَّ نَـمْـلَـكْ

*

سِـيـڤْ إِذَا تَـسْمَـعْ مُـرْكَـاحْ لَلْـجَوِيـدْ

زَهْـوِي وَ مْـزَاجِـي مَنْ لاَحْ بِيَ الْـفَـلْكْ

*

وَطْـنِي وَطْـنِي يَـا مَـنْ لاَ لْـدَاهْ لْـدِيـدْ

السَّـابَـقْ لاَحَـقْ وَالْـكَاتْـبَـة تُقُّـصْـدَكْ

*

رَانِـي فِـي تُـونَـسْ بِـيَ رْمَـى الْوَعِيـدْ

فْرَاشْ

بَاقِي فِي تُـونَـسْ * فِي خَاطْـرَكْ مَـدَّرْوَسْ

*

مَـنْ بَـاشَـة تُونَـسْ * مَـا ضَاقْ بِكْ الْحَالْ

تُونَـسْ يَا فَـارَسْ * مَنْ شَـافْـهَا مَا يَنْكَسْ

*

بْـزَهْـوْ النََّاعَـسْ * تَـفْجِي غْشَشْ الاَعْلاَلْ

شُـوفْ بْـعَقْلَكْ خَصَّصْ * كَـانَكْ مَـتْرَيَّصْ

*

لَـكِـنْ الاَمْـنَـسْ * مَا نَـاحْ بِـهْ مْـقَـالْ

مَنْ كَانْ غْرِيبْ ءَانَـسْ * مَـا بْقَى لُه هَاجَسْ

*

فِي لَـوْنُـه مَتْـلَـبَّسْ * خَـاطْـرُه مَا مَـالْ

دَنَّـڤْ بَـالنََّاعَـسْ * فِي وَطْنْ كَـمَّنْ عَافَسْ

*

مَا تَلْـحَـڤْ تُونَـسْ * وَنْجُـوعْـهَا مُحَـالْ

قَالْ اتْرُكْنِي فِي حَالِي بْلاَ تَلْدِيدْ

هَدَّة

مَا هُـوشِـي وَطْـنِي كِـيمَـا يْـقُولْ لْسَانَكْ

*

تَـعْـيَا الْـوَصَّـافَـة بَالشُّـكْـرْ وَ التََّمْـجِيدْ

 

ِريـتْ أُمُـورْ الْـبَهْجَـة كْنُـوزْ السَّـالَـكْ

*

يَـفْـتَـحْ بِـهَـا الْـعَـصْـرْ فْـرِيـدْ

زَڤْـلَـمْ بِـهَا وَعْدْ سْـرُورْ نُـورْ الْـفَـلَكْ

*

بَـرْسَـامْ الاَلْـوَاحْ الـزَّهْـوْ فَـتْـحْ وْقِـيدْ

كَانْ انْـتَ مُولَـى فَـكْرَة احْكُـمْ بْذَهْـنَـكْ

*

تَـدَّاوَلْ الاَيَّـامْ قْـرَابْ لَـلـتَّـلْـمِـيـدْ

شَـبَّـهْ فِـي جَـمْعْ الْأََقْـلاَمْ دَرَّجْ عَـقْـلَكْ

*

لاَ تْـشَـبَّـهْ لِـهَا بَـلْـدَة بْـشَـبْهْ لْـدِيـدْ

فْرَاشْ

مَنْ لاَ شَافْ الْـبَهْـجَة * مَا زْهَـى فِي فُرْجَة

*

نَـفْخَـة وَ غْـنَاجَـة * بَقْـوَاعَـدْ التَّاوِيلْ

أَهْـلْ تْـڤَاصَرْ دَلاَّجَـة * مُـلُـوكْ الـدَّرْجَة

*

وَ نْـفُـوسْ الصَّـنْـجَة * مْـشَبّْـهَة لَكْلِيـلْ

وَ اهْلْ خْـزَايَنْ مَخْرُوجَة * نْهَـارْ الْهَـرْجَة

*

وَ سْـبَـايَكْ وَهَّـاجَـة * مْنَ الْحْجَـرْ قَنْدِيلْ

حَـلَّـة مَنْسُـوجَة * مَنْ دَارْ لَبْـسْ خْوَاجَـة

*

وَ ابْـرَاجْ الْبَهْـجَة * فِي كَوْنْـهَا تَاوِيـلْ

بَالزَّلِّـيجْ عْـرَاجَـة * وَ الرّْخَـامْ دْمَـاجَـة

*

الاَرْيَـامْ دْرَاجَـة * سُـكَّـانْ فَى التَّضْـلِيلْ

حُـورَاتْ ابْـلُوجَة * غُـزْلاَنْ ضُمْرْ الدَّعْجَة

*

بَالصَّـوْتْ ابْـلاَجَة * يَفْـجُـوا هْمُـومْ الْوِيلْ

مَـنْ جَـا يَنْـجَى * مَا دَارْ مَا يَتْـنَـجَّى

*

طَيْـفِيلْ ابْغَـاجَـة * عُـرْبَـانْ دَاجْ اللِّـيلْ

أَنْـزَلْ مَـتِّـيجَـة * يَا صَاحْـبِي وَ تْـرَجَّى

*

وَ امْـشِي بَالـدَّرْجَـة * هَيْـلاَتْ كُـلْ ڤْبِيلْ

قَـرَّبْ وَ اتْـنَـجَّى * لَنْجُوعْ ذِيكْ الْغَنْجَة

*

هَـمَّـكْ يَـتْفَاجَـى * مَـا تَـلْـتْـقَى بَرْذِيلْ

عُـڤْبَـانْ اخْـلاَجَـة * تَابْعِـينْ حْـرَاجَة

*

كُـلْ لِيلَـة فِي هَـيْجَـة * سَيْرْهُـمْ بَالْمِيـلْ

الاَعْـدَاء مَخْتَـلْجَة * مَنْ كِيـدْهُـمْ تَـتْرَجَّى

*

سَـمّْ الْمَـرْهُوجَـة * تَرْيَـاقْ كُـلْ عْـلِيـلْ

 

هَـذُوكْ أَهْـلْ الْخَلْجَة * مَنْ عْـلِيـهُمْ نَلْجَى

*

خَـلُّونِي فِي خَـلْجَة * مَا جْـبَـرْتْ وْصِيـلْ

قَالْ خْصِيمِي دَاوَلْنِي اصْمَتْ تُفِيدْ

هَدَّة

أَخِـي فِـي شُكْرْ الْبَهْـجَة انْـتَ وَكَّـلْـتَكْ

*

أَنَا نَـايَـبْ تُـونَـسْ غِـيـرْ شَـدّْ الْكِـيدْ

لِـيسْ نْـسَـلَّـمْ حُـكْمِي مَا نْطِيعْ لْشَـرْعَكْ

*

بِـينْ الْخَـضْـرَاء وَ الْبَـهْـجَة الْـمِيزْ بْعِيدْ

سَـلَّـمْ لِـي وَ ارْمِي الْمَفْتَـاحْ مَنْ مَكْتُـوبَكْ

*

وَ اذْعَـنْ بَالطَّـاعَـة وَ ارْضَـى بْحَبَّـتْ ِليدْ

ظَنِّـيـتَكْ يَا دَاوِي مَا خْرَجْـتْ اوْطَانَـكْ

*

مَا رِيـتْ قْرَاصَـنْ مَا دَاخْ بِـكْ الِْمـيـدْ

الْبَاڤْ مْـعَـايَ وَ انْـسَاغْ لِي بْـخَطْ ايْـدَكْ

*

تَـرَى كِـيـفْ كْـيُوفْ الْكِيـفْ يَـا مُـرِيدْ

عَـجْـبْ الْـعْـجَابْ تْـنُورْ فِيـهْ ابْصَارَكْ

*

تَـصْـوِيـرَةْ جَـدْوَلْ مَـبْـدَاهْ بَـالتَّحْـمِيدْ

غِـيـرْ اتْـرُكْ جَـهْـلْ الْبُلْدَانْ مَنْ تَدْبِيرَكْ

*

تُـونَـسْ الْـخَـضْرَاء هِـيَ مْـقَـامْ عْمِيدْ

سُـبْـحَـانْ الْـمَـوْلَـى رَبِّي سْكَنْ حْرُوكَكْ

*

مَـنْ شَعْـشَعْ الاَرْضْ الْخَضْرَاء شْبَاحْ الْغَيْدْ

طَبْعْ الْفَرْسَـانْ الِّـي مَـا لْـدَاهُـمْ مَالَـكْ

*

بَـالْـغَـيّْ سْـكَـارَة مَـنْ بَـرْأَتْ الْمْـزِيدْ

نْـظَـرْتْ احْسَانْ الْمَصْعُورَة وُ ضَدّْ اجْوَادَكْ

*

تُـرْكْ النَّـوْبَـة مَا يَـرْضَـاوْا بَتْمَـرْمِـيدْ

أَهْـلْ عْـصَاكَرْ مَنْـصُورَة الْمَـدْفَـعْ يَهْلَكْ

*

وَ كْـحِيلْ يْصَـادِي فِـي كُـلْ يُومْ سْـعِيدْ

أَهْـلْ سْـنَاجَقْ وَ الْـڤُومَانْ سِيفُـه يَحْـسَكْ

*

شُـوَّاشْ الْبَـرْمَـة بَـبْـشَـايَـرْ التَّعْـوِيدْ

كْـرَارَسْ جَـرَّايَة وَ النَّـوَاقَـسْ تَـهْـلَـكْ

*

وَ سْـوَالَـبْ دَوَّايَـة تْـزَخْـرَفْ الْـجَـوِيدْ

الاَرْيَـاحْ السَّـبْـعَة وَ بْـرُوجْـهَا تَجَّـلْبَكْ

*

وَ عْـصَـافَـرْ غَـنَّـتْ تْـرَادَفْ التَّـغْرِيدْ

سَاعَـفْ فَـى الدَّنْـيَا كِيمَا يْـذَرِّي رِيحَـكْ

*

لاَ تَـقْـنَطْ مَـنْ حُـكْـمْ الْـوَاحَـدْ الْوْحِيدْ

تَمَّتْ