Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

كتب كراسك، 2007، ص.94-96، ردمك 3-26-813-9961-978 | نص كامل


 

 

 

أحمد أمين دلاي

 

 

 

 
 

وله أيضا رحمه الله :

هَدَّة

طَلْعَتْ النَّفْسْ الْفُوڤْ وُ جَاهَا الْمَهْوَدْ صْعِيبْ

*

ءَاشْ يَفْطَـمْـهَا بَـعْـدْ الْـعَـزّْ يَـا هْنَاهَا

يَا عْظِـيـمْ الْـمَـنَّـة وَ الْجُـودْ يَا الْمُنِيبْ

*

لاَ تْـشَـوَّقْـهَا فِـي حُـرْمَـة بْـجَـاهْ طَاهَ

لاَ تْـبَـهْـدَلْـهَا يَـا رَحْـمَانْ عَالَمْ الْغَيْبْ

*

وَ اعْـطَـفْ عْـلِـيهَـا بَالْخَيْرَاتْ فِي هْوَاهَا

فْرَاشْ

طَلْعَتْ النَّفْـسْ الَْفُوقْ * وُ جَاهَا الْمَهْوَدْ شْنُوقْ

*

وَاشْ يَفْطَـمْهَا بَعْدْ الـذُّوقْ * وَ الْمْـعَـالِي

نَابْهَا هَـوْلْ الدَّهْـرْ بْـطُوقْ * بِهْ مَخْـنُـوقْ

*

نَفَّسْ لْهَا تَـمْـشِي مَـطْـلُوقْ * يَالْـعَـالِي

عَمَّرْ لْهَا مَنْ رَبْـحْ السُّوقْ * تَحْـمَلْ وْسُـوقْ

*

وَ النَّعَـايَـمْ لِيهَا مَـوْسُوقْ * بَالصّْـطَـالِـي

هَدَّة

يَـسَّـرْ عْـلِيهَا كُـلْ بْـعِـيدْ يَـرْجَعْ قْرِيبْ

*

حَـوَّطْـهَا مَـنْ ءَافَـاتْ الـدَّهْـرْ مَا تْرَاهَا

وْ عَـمّْـهَا بَـالرَّحْـمَة وَ الْخِيرْ يَا الْمُجِيبْ

*

وَ انْـعَـمْ عْـلِيـهَا بَالتَّرْفِيقْ فِي رْضَاهَا

حُفّهَا بَرْضَاكْ وَ الْـوَقْـتْ سَـاعَـدْ وُ طِيبْ

*

تَوَّجْ عْلِـيـهَا تَـاجْ الْـعَـزّْ وَ الـنَّـزَاهَة

فْرَاشْ

تَـوَّجْـهَـا بَـالـتَّـاجْ الْوَهَّاجْ * يَـا الْفَرَّاجْ

*

تَـغْـنَـمْ لَـذَّة وَ فْـرَاجْ * وَ الـنَّـعَـايَـمْ

لَـوَّجْ لْـهَا سَـرّْ الْـوَهَّـاجْ * بِـهْ تَـغْنَاجْ

*

مَا تْـخَـمَّـمْ وَ لاَ تَحْـتَـاجْ * فَـضْلْ فَاعَمْ

لاَ تْصَـرَّفْ فِيهَا الاَهْمَاجْ * عْـرَبْ الاَخْمَاجْ

*

مَنْ سْلاَطَنْ شُرْفَا وَ عْلاَجْ * وَ الدّْرَاغَمْ

هَدَّة

لاَ تْشَـوَّقْـهَا فِـي حُـرْمَـة بْجَاهْ شُعَيْبْ

*

وُ لاَ تْـشَـوَّقْهَـا فِي نَعْمَة وُ مَا مْعَاهَا

مَـنْ مْـرَاكَـبْ وَ غْنَمْ وْ اِبِيلْ بَقْرْ لَكْسِيبْ

*

وَ الذَّهَـبْ وَ الْـفَـضَّة وَ الْعَافِيَة مْعَاهَا

وَ اجْـعَـلْ لْهَا فِي دَارْ الْـخُلْدْ وَافَرْ نْصِيبْ

*

فِي ابْـرَاجْ يْـلاَلُـوا بُـشْـرَى لْمَنْ سْوَاهَا

فْرَاشْ

فِي ابْـرَاجْ يْـلاَلُـوا * فِي الْمَنْزْلَة طْوَالُوا

*

كُلْ قَـصْـرْ اقْـفَـالُـه * مَتْرَصّْعَة بْتَرْصَاعْ

فِـيهْ هَـيْـفَاتْ كْـمَالُوا * وَ الْعْيُونْ جَهْـلُوا

*

قَـاصْـرَاتْ الطَّرْفْ ذْبَالُوا * وُ خَـدّْ شَعْشَاعْ

مَـايْحَاتْ الدُّورْ كْـحَالُوا * طْـوَالْ مَـالُـوا

*

حَـلْـيْـهُـمْ كْـثَـرْ تَخْبَالُوا * بْدِيعْ الاَنْوَاعْ

هَدَّة

شَـايْـفَـاتْ الاَّ شَـافُوا وَاتْـيَـة وُ لاَ عَيْبْ

*

غَـانْـيَـاتْ عْـلَـى قَـوْلْ ابْلِيسْ مَا رْمَاهَا

نَاعْـمَـاتْ نْـعَـايَـمْ مَنْ طِيبْ جَنَّةْ الطِّيبْ

*

كُـلْ حُـورَة تَـسْـطَـعْ الاَنْـوَاعْ فِي بْهَاهَا

سَـاعْـدَتْ سْـعِـيدَاتْ مْـنـَزّْهَاتْ لاَ رَيْبْ

*

ذَكْـرْ رَبِّـي وَ صْـلاَةْ الْـمُـصْطْفَى لْغَاهَا

 

فْرَاشْ

غَانْجَاتْ اتْـدَرَّزْ تَـدْرَازْ * ضُـمْرْ وَ غْزَازْ

*

مَانْـعَـاتْ الـنُّـفُـوسْ عْزَازْ * مَا ارْتَاعُوا

نَاعْـمَـاتْ الْـحُـسْنْ الْمَفْرَازْ * فَايَـقْ امْتَازْ

*

نَــاعْــمَــاتْ الْأَجْعَازْ * ادْوَارْهَا نْفَاعُوا

بَاهْـيَـاتْ عْــوَارَمْ تَـبْيَازْ * لِيسْ مَنْ بَازْ

 

فَـاخْـرَاتْ الـتَّرْمَازْ * لاَهْلْ الصَّفَى يْرَاعُوا

هَدَّة

خَـالْـدَاتْ خْـلِـيـدَاتْ مْخَلْدَاتْ لاَ شِـيبْ

*

لاَ هْـرَمْ يَـلْـحَـقْـهَا لاَ جُـوعْ لاَ عْرَاهَا

خَالْقَـاتْ مْنَ الْكَوْنْ الْكَوْنْ فَـاعَمْ رْحِـيـبْ

*

فِـيـهْ مَـا تَـشْـتَـهِي الاَنْـفُوسْ مَشْتْهَاهَا

لاَ تْـڤَـمَّـحْـنَا مَـنْهَا يَا سْـمِيعْ وَ رْقِيبْ

*

مَـنْ اكْـوَانْ الْـجَنَّـة يْـفُـوزْ مَنْ سْوَاهَا

تمت بحمد الله و حسن عونه