Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

 

كتب كراسك، 2007، ص.79-81، ردمك 3-26-813-9961-978 | نص كامل


 

 

 

أحمد أمين دلاي

 

 

 

و له ايضا في شان تقلب احوال الدهر:

هَدَّة

ءَا الـزَّاهِي فَى الدَّنْيَا عْلِيكْ تَـمْـرَارْ

*

كَانْ زَهَّاتَكْ رَاهَا غِيرْ تَضْحَكْ عْـلِـيـكْ

تْلَبّْسَكْ لَبْسَة مَفْـقُـودَة تْدِيــرَكْ اخْيَـارْ

*

تَنْقْلَبْ مَنْ بَعْدْ الْكَسْوَة تْجِي تْـعَـرِّيـكْ

تْشَرّْبَكْ كِيسَانْ مْنَ الطِّـيـبْ مَا لْـهَا عْبَارْ

*

بَعْدْمَا تَشْرُبْ الطِّيبْ مْنَ الْمْرَارْ تَسْـقِـيـكْ

تْفَوَّزَكْ وَ تْعَـلّـِي قَـدْرَكْ فُـوڤْ الاَقْـدَارْ

*

كَلْمْتَكْ مَسْمُوعَة عَنْدْ الْوْزِيرْ وَ مْـلِـيـكْ

بَعْـدْمَا تَهْـدَرْ وَ يْقُـولُـوا فْلاَنْ هَدَّارْ

*

تَنْقْلَبْ وَ تْوَلِّي رَاشِي بْغِيرْ تَـشْـكِـيـكْ

تَنْـقْـلَبْ مَنْ بَعْـدْ الْحُـرْمَة الْوَجْـهْ يَسْفَارْ

*

الْجْمَاعَة تَبْطَلْ مَا كَانْ مَنْ يْـنَـابِـيـكْ

تْرَيّْبَكْ وَ تْـدِيـرَكْ فِـي بِـيرْ تَحْتْ الاَبْيَارْ

*

تَغَّدْرَكْ الْغَدَّارَة وُ تَـڤْطَعْ الْحْبَلْ بِـيـكْ

إِذَا اسْڤَـامَتْ وِيـدَانْ تْسِـيلْ لِيلْ وَ نْـهَارْ

*

وِاذَا اعْوَاجَتْ وَ اشْيَانَتْ تَڤْطَعْ الْعْطَشْ فِـيكْ

إِذَا اسْڤَامَتْ وَ زْيَـانَتْ تْدِيرْ ضَيَّكْ فْـنَـارْ

*

وِاذَا اعْوَاجَتْ تَڤْلَبْ نَارْ الْوْقِيدْ مَـثْـلِـيـكْ

إِذَا اسْڤَامَتْ تْـدِيرَكْ حُرّْ سِيـدْ الاَحْــرَارْ

*

وِاذَا اعْوَاجَتْ تَڤْلَبْ بِينْ الْعْبِيدْ أَصْـلِـيـكْ

إِذَا اسْڤَـامَـتْ لاَ تَتْعَبْـشِي يَـا الْـخَـرَّارْ

*

وِاذَا اعْوَاجَتْ لُو تَتْعَبْ مَا تْجِيشْ بِـيـدِيـكْ

إِذَا اسْڤَامَـتْ يسْـجَى كُلْ شِـيء بْلاَ عَـارْ

*

وِاذَا اعْوَاجَتْ مَا تَسْجَاشِي الِّي تْـوَاتِـيـكْ

شُوفْ كَـذَا مَـنْ سُـلْـطْـنَـة وْ ڤُــدَّارْ

*

كِيـفْ مَا بَكَّتْهُمْ حَـتَّى انْـتَ تْـبَـكِّـيـكْ

رَاهْ مَـعْـنَـايَ صَـايْـڤُـه بْــالاَقْـدَارْ

*

لَلْحُـكَّـامْ الطُّـغَـاتْ الِّي مْـوَالِـيــكْ

ءَا الْـقَـاضِـي حَتَّى انْـتَ لاَ تْكُونْ زَوَّارْ

*

بَـابْ جَـهَـنَّـمَـة ثَـمَّ تْحُطْ رَجْـلِـيـكْ

لاَشْ تَجْحَدْ الْحَـقْ وَانْتَ شَايْفُه بَالاَبْـصَـارْ

*

بَاشْ عَادَلْ يْمِـيـنَـكْ وَ الْعْدُولْ يَسْـرِيـكْ

لَثْلاَثَة تَـتَّـفْـقُـوا فِي مْسَايَـلْ كْـبَــارْ

*

شُـوفْ لَلرُّومِي نَاظَرْ كُلْ يُومْ يَـنْـهِـيـكْ

أَنْظُرْ خْلِيلْ مْعَ الشُّـرَّاحْ شُـوفْ مَا صَـارْ

*

دَنَّڤْ انْـتَ لَلْخَرْشِي وْ حُطْ حُـكْـمِـيـكْ

مَـا تْـدُومْ الدَّنْـيَـا يَا صَاحْبِي لْمَـالِـيـكْ

فْرَاشْ

وِينْ ءَادَمْ وُ نُــوحْ وُ جَـانَـا الرَّسُــولْ

*

الصَّحَابَة عَـشْـرَة الاَبْرَارْ حَـايْـطَـة بِـهْ

وِينْ بَنُوالْعَبَّـاسْ فْـنَـاوْ شُوفْ لَلطُّــولْ

*

الْمْـرِيـنِـي وَ بْنُـوزِيَّـانْ كَانَكْ نْـبِـيـهْ

الزّْمَانْ يْـفَـنِّي عَيَّا شْـحَـالْ مَنْ صُـولْ

*

كُـلْ يُومْ يْـعَـرِّي هَذَا وُ ذَاكْ يَـكْـسِـيـهْ

مَا تْـدُومْ عْلَى حَدّْ الْعَـافْـيَة وُ لاَ هُــولْ

*

كُلْ مَنْ ضَحْكَتْ لُه الاَيَّـامْ دَارَتْ عْـلِـيـهْ

مَا تْـدُومْ الـدَّنْـيَـا يَا صَاحْبِي لْـمَـلِـيـكْ

هَدَّة

كُـونْ تْـدُومْ تْـدُومْ لْسِيدْنَا الْمُـخْـتَـارْ

*

شُــوفْ انْظُرْ انْتَ وْ ڤُولْهَا لْـعَـقْـلِـيـكْ

لُو مَا مُـحَـمَّـدْ لاَ جَنَّة تْكُـونْ لاَ نَــارْ

*

لاَ قْلَمْ لاَ كُـرْسِي لاَ عَرْشْ شُوفْ نُـورِيـكْ

نَخْتَمْ الْـقَـصِـيـدَة بِالْحَمْدْ يَا الْـجَـبَّـارْ

*

وَالْــدِيَ تَرْحَمْهُمْ يَا رْحِـيـمْ نَـبْـغِـيـكْ

وَالْـدِيَ وَ جْمِيعْ احْـبَـابْـنَـا الْحُـضَّـارْ

*

لاَ تْمَحَّنْهُمْ فَى الــدَّارِيـنْ ذِي وَ لاَ ذِيــكْ

جْمِيعْ مَنْ حَضْرُوا لْجَلْسَتْنَا كْبَارْ وَ صْغَـارْ

*

مَـا يْشُوفُوا نَـارْ السَّـوْدَة بْجَاهْ نَـبِـيـكْ

فَرَّغْ عْلِيهُمْ خِـيــرْ كْثِيرْ يَا الْـقَـهَّـارْ

*

مْخَـازْنَـكْ مَسْتَسْعَة مَا كَـانْ لِيكْ شَرِيـكْ

مَـنْ كْرَهْنَا تَخْلِي دَارُه يْـمُـوتْ مَشْـرَارْ

*

مَا يْـشُـوفْ الدَّنْـيَـا هَـذِي وُ لاَ ذِيــكْ

رَاهْ سِي الطَّاهَرْ بَنْ حَوَّاء يْڤُولْ الاََشْـعَـارْ

*

يَمْزْحَكْ كُـلْ لِيْلَة وَ نْهَـارْ سَاهَرْ عْـلِـيـكْ

تَمَّتْ