Les Ouvrages Du CRASC

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Index des ouvrages

 

كتب كراسك، 2007، ص.42-43، ردمك 3-26-813-9961-978 | نص كامل


 

 

 

أحمد أمين دلاي

 

 
 
 
 

و له ايضا رحمه الله و رضي عنه :

أَبَـتْ نْفُـوسْ الْكْـرَامْ تْجُوزْ الْـفَـضْـلْ

*

وْ أَبَى الْفَضْلْ إلاَّ الْكْـرَامْ تْـكُـونْ اهْـلُ

وَابَـتْ النَّـفْسْ الصّْغِيرَة تَنْسَى الْـبُـخْـلْ

*

وَابَى الْبُـخْلْ يْـزُولْ مَـنْ الاَرْذَالْ أَصْـلُ

إِذَا شَفْتْ الْمَـاء احْـلَـى مَنْ طِيبْ الرَّمْـلْ

*

وِاذَا تَـجْـهَلْ حَدْ سَـالْ عْــلَى فَـعْـلُ

لاَ يَـغْوِيكْ الثَّـوْبْ مَنْ رَجَـلْ مَـخْـتَـلْ

*

غِـيرْ ايَّـامُه غَـالْـطَـة رَفْعَتْ جَـهْـلُ

وَ السُّـلْطَـانْ إِذَا نْـفَخْ فِي تَالَفْ الاَصْـلْ

*

مَـنْ حِينُ تَضْحَى عْـصَى مُوسَى حَـبْـلُ

شَـفْتْ رْجَـالْ الرَّبْـطْ بِيـدِهَا وَ الْحَـلْ

*

عَنْ بُـغْـيَـانْ الْمَجْدْ فَى الدَّنْيَا غَـفْـلُـوا

مَا عَـمْـلُوا بَالْمَـالْ مَـحْمُـودَة لَوْجَـلْ

*

مَا فَاقُوا مَنْ نُـومْـهُـمْ حَـتَّى عَـطْـلُوا

حَـكُّـوا بَـظْـفَارْ النَّـدَامَـة لَـحْمْ الـذَّلْ

*

وَ تْـمَـنَّاوْا سْـوَايَـعْ الْـمَـالْ يْـوَلُّـوا

كَـذْبُوا لُو عَـادْ الْغْـنَا يَنْسَاوْ الْـفَضْـلْ

*

كَـانُوا قَـبْلْ بْـكَـثْـرَةْ الْمَـالْ وُ قَـلُّوا

فِـي كَدّْ يْـجُرُّوا الْحْـبُوبْ بْحَالْ النَّـمْـلْ

*

هَـذَا شَـايَـنْ كِـذَاكْ فِي وَاحَـدْ مَـثْـلُ

وِاذَا تَـنْـظُـرْ لَذْبَـابْـهُمْ تَحْسَابُه نَحْـلْ

*

وَ الله وَاحَـدْ قَـطْ مَـا جَـادْ بْـعَـسْـلُ

تَـسَـتَّـرْ مَنْ خَوْفْ قَـاصَـدْهَا بَالـظَّـلْ

*

مَنَّـاعِـيـنْ الْخِـيـرْ سُـرَّاقْ يْـضَـلُّوا

مَا صَلاَّوْ الْفَرْضْ وَ تْـمَاطُـوا لَلـنَّـفْـلْ

*

مَا اجْرَاهُمْ لَلصَّـفْ لُـو كَـانْ يْـصَلُّـوا

أَنَا غِيرْ ضْرَبْـتْ بَـالنُّـقَّـاصْ الْمَـثْـلْ

*

وَ الْمَـتْـمَيَّـزْ يَـفْـهَـمْ الْمَعْنَى عَـقْـلُ

تَـلْحَقْهَا تَرْضَى الصّْـغِيرَة شِيخْ وُ كَـهْـلْ

*

يَـجْرُوا بْـقَصْدْ الطَّـمْـعْ حَـتَّى ذَهْـلُوا

الْجِـيَّـدْ يَـسْـخَى بْـمَا فِـي يْدُ لُو قَـلْ

*

وَ ابْنْ اللُّومْ شْكِيسْ مَا يَـنْـسَـى شُـغْـلُ

وَاحَـدْ فَـى الدَّارْ الْكْـرِيمَـة حَطْ الرَّحْلْ

*

وَاخُــرْ مَا خَـلاَّهْ يَـبْـلَـغْـهَا فَـعْـلُ

رَبّْ الشَّحّْ يْـبَـاتْ فِي سَـفْـلَة وَ يْظَـلْ

*

بَوْقِـيَـة يَنْزَلْ مْـنَ الْـعُـلْـيَا رَطْـلُ

وَ ابْـنْ الْفَـضْلْ كِـمَا الْغْـمَـامْ إِذَا يَهْطَلْ

*

مَا يَـخْتَارْ خْـصُوصْ فِي سَـاعَةْ سَـيْـلُ

نَاسْ الْوَقْـتْ الْقَـوْلْ مَنْهَا فَـاتْ الْفَـعْـلْ

*

فِي كَدّْ مْـعَ الـرَّزْقْ وَ ابَـاوْ يْـمَـلُّـوا

قَـوْمْ ارْذَالْ وُ سَـمّْ مَنْ حَـيَّـاتْ الرَّمْـلْ

*

وَ اكْذَبْ مَنْ سَحْبْ الْمْـصِيفْ إِذَا قَـبْـلُوا

وَ اهْـدَى مَنْ جَنْسْ الڤْطَا عَنْ سَبْلْ الْغَـزْلْ

*

وَ اسْـبَڤْ مَنْ فَـرْڤْ النَّـعَامْ إِذَا جَـفْـلُوا

وَ احْـرَڤْ بَـلْسَانْ الْخْطَا مَنْ جَمْرْ الْجَزْلْ

*

وَ اثْـڤَلْ مَنْ طَـبْـعْ الْجْـبَالْ إِذَا نَـزْلُـوا

وَ اسْـرَعْ بَكْلاَمْ الْخْـنَا الْفَاضَحْ مَنْ نَـبْـلْ

*

وَ اوْهَى مَنْ جَـهْدْ الْجْـرَانْ إِذَا حَـصْـلُوا

هَـذَا افْـعَالْ حْـتَايَـلْ الدَّنْـيَـا وَاقَـلْ

*

وَ الِّي فَـرْدُوا عَـنْ نْقَايَصْهَـا جَـلُّـوا

تَبْصَرْ رَاجَلْ مَـرْتْـفَعْ قَـطْعَة مَنْ تَـلْ

*

وَ اصْغَرْ مَنْ جَـرْمْ الْهْـبَا الْوَاهِي عَـقْـلُ

يَـرْسَلْ لَحْـيَة صَـالْحَة فِي زَيْ الْوَعْـلْ

*

وَ يْـبَاتْ يْزَڤْـلَمْ عْـلَى مَـعْـزَة جَـمْـلُ

غِـيرْ مْـعَـمَّـرْ خَيْمْتُه مَـا يَعْرَفْ بَـذْلْ

*

حِينْ يْـشُوفْ الضَّـيْـفْ يَتْنَدَّى طَـبْـلُ

مَـجْـبُورْ عْلَى غَدْرَةْ الْمُولَى كِي الْبْـغَـلْ

*

لُو يْـعَلَّـفْ لُه الدُّرّْ مَـا يَـامَـنْ رَجْـلُ


أَنَا مَثْـلِي مَـنْ قْـضَى بَاحْـكَامْ الْعَـدْلْ

*

بِينْ النَّـاسْ وَ لاَ سْـمَـعْ وَاحَـدْ نَـقْـلُ

ڤُلْتْ نْـخَـرَّجْ مَنْ دْيَـارْ الصُّـغْرْ النَّسْـلْ

*

قَـوْمْ صْـغَـارْ اجْـدَادْهُـمْ بِـهَا حَـلُّوا

مَـا يَـنْـفَـعْ فِـي صُـمّْ وَعْـظْ إِذَا ضَـلُّوا

تَمَّتْ